SK

Storch-Ciret Group

Pre všetky spoločnosti skupiny Storch-Ciret Group sú potreby rozdielnych zákazníkov vždy na prvom mieste – týmto spôsobom môžeme uspokojiť rôzne skupiny zákazníkov. 

Viac informácií o skupine môžete nájsť tu: www.storch-ciret.com

Skupina Storch-Ciret Group je európskym lídrom vo výrobe a predaji vysoko kvalitného maliarskeho náradia pre profesionálnych remeselníkov aj pre sektor DIY. Výrobné, nákupné a logistické pobočky skupiny sú nezávislými obchodnými spoločnosťami. 

História spoločnosti

Zoznámte sa podrobnejšie s bohatou históriou podnikateľskej skupiny Storch-Ciret Group!
V Európe predstavuje najväčšieho a najzavedenejšieho predajcu maliarskeho a štukatérskeho náradia.

Dejiny a vývoj skupiny Storch-Ciret Group sú poznačené orientáciou na požiadavky zákazníkov a spotrebiteľov. Kladieme sami na seba mimoriadne vysoké nároky, aby sme splnili očakávania našich zákazníkov. Táto naša snaha je oplácaná dôverou našich partnerov.

Tak vznikla zo školy pre majstrov - maliarov dekorácií založených v roku 1896 naša súčasná spoločnosť činná na celom svete, ku ktorej patria distribučné a výrobné podniky v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Dnes zamestnáva skupina Storch-Ciret Group viac ako 800 spolupracovníkov v 14 rôznych krajinách.

 

Chronológia

1896    

Spojenie maliarov-majstrov dekoratívnej maľby Brückmanna, Boysena a Webera do spoločnej Maliarskej školy pre vyučovanie dekoratívnej úpravy stien spojené s výrobou šablón.


1910

Uvedenie značky STORCH® ako značenie výrobku a založenie firmy Storchwerke. Začiatok vlastnej výroby štetcov.


1929

Výroba vzorových valčekov v závode Mimoň v Čechách. V Nemecku popredné miesto vo výrobe a predaji štetcov a vzorových valčekov. Už vtedy viac ako 200 zamestnancov.


1945

Obnovenie sídla firmy vo Wuppertale.


1976

Horst W. Rogusch, jeden z vnukov zakladateľa firmy, preberá podnik Storch. Zastavenie vlastnej výroby, organizačná prestavba a modernizácia spoločnosti. Vtedajší obrat: 3,1 milióna EUR.


1986

Založenie spoločnosti WESTEX EXPORT GmbH za účelom zásobovania distribútorov. Nový štart vlastnej výroby COVER QUICK, moderného spôsobu oblepenia, výroba valčekov a tapetovacích prístrojov. Vtedajší obrat: 11 miliónov EUR.


1991

Počiatok zakladania dcérskych spoločností v západnej a východnej Európe.


1992

Otevření logistického centra v Berce v Durynsku.


1993

Založenie spoločnosti Štorch Praha, s.r.o. so sídlom v Prahe-Vršoviciach


1995

Prenesenie sídla firmy Štorch Praha do Pelhřimova


1996

Založenie spoločnosti STORCH HOLDING GmbH a dcérskej spoločnosti na Slovensku. Vtedajší konsolidovaný obrat 55 miliónov EUR.


1999

Založenie spoločnosti COLOR EXPERT Vertriebs GmbH ako špecialistu na zásobovanie maloobchodov.


2002

Spojenie spoločností COLOR EXPERT Vertriebs a WESTEX EXPORT do spoločnosti COLOR EXPERT GmbH. Založenie spoločnosti pre Team direct GmbH za účelom priameho zásobovania obchodov z výrobných závodov.


2003

Rozšírenie a modernizácia logistického centra v Berke v Durínsku na 30.000 paletových miest. Konsolidovaný obrat 80 miliónov EUR.


2004

Premenovanie firmy Štorch Praha na COLOR EXPERT ŠTORCH CZ, s.r.o. v súvislosti s rozširovaním konceptu predaja a služieb zákazníkom.


2005

Výstavba nového logistického centra v Pelhřimove s plánovanou kapacitou cez 3.000 paletových miest.


2006

Nové logistické centrum pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a další státy východní Evropy v Pelhřimově. Rozšíření výroby PTP Pelhřimov o konverzi zakrývacích pásek, zahájení vlastní výroby štětců v čínském PTP Zhejiang China.


2011

Fúzia a vznik skupiny Storch-Citret Group


2017

Nové sídlo na Platz der Republik


2018

Začatie automatickej výroby štetcov v Pelhřimove


2019

Investície do automatizácie a rozšírenia výroby v Pelhřimove a zakúpenia nových hál v Jinhua v Číne


2020

Rozšírenie výrobných kapacít v Jinhua v Číne

Kontaktujte nás

Máte záujem o našu techniku STORCH?

Môžete nás kontaktovať!
Telefon: +421 346 540 150
E-mail: ciret@ciret.sk

Kontakt na našich obchodných zástupcov a technikov
Naši obchodní zástupcovia a technici značky STORCH sú Vám k dispozícii. Nižšie nájdete kontaktný formulár, cez ktorý nás môžete priamo kontaktovať.