SK

Ciret SK s.r.o.

M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
IČO: 36278751
DIČ: 2022121981

Korešpondenčná adresa:

Hviezdoslavova 477
905 01 Senica

tel.: +421 346 540 150
e-mail: ciret@ciret.sk

Technický poradca STORCH

Roman Žiška
tel.: +421 903 714 348
e-mail: r.ziska@ciret.sk

Kontaktujte nás

Máte záujem o našu techniku STORCH?

Môžete nás kontaktovať!
Telefon: +421 346 540 150
E-mail: ciret@ciret.sk

Kontakt na našich obchodných zástupcov a technikov
Naši obchodní zástupcovia a technici značky STORCH sú Vám k dispozícii. Nižšie nájdete kontaktný formulár, cez ktorý nás môžete priamo kontaktovať.